Barevná planeta v roce 2020 nebude!

Home / News / Barevná planeta v roce 2020 nebude!
Barevná planeta v roce 2020 nebude!

Barevná planeta v roce 2020 nebude!

S ohledem na nejasný vývoj situace ohledně šíření koronaviru a přijímaných opatření nejen české vlády, ale i v zahraničí, jsme se po domluvě s již oslovenými účinkujícími, stánkaři a dalšími spolupracovníky rozhodli 21. ročník festivalu Barevná planeta, který se měl konat 12. 9. 2020, nepořádat.

S postupným uzavíráním hranic bylo nejasné, zda by se zahraniční interpreti mohli letošního ročníku zúčastnit. Prodejci postupně zjišťovali hygienické podmínky a byli připraveni se maximálně přizpůsobit, ale zároveň sami vyjadřovali velký respekt k situaci stejně jako komunity cizinců žijících v ČR. Od začátku pandemie jsme si všichni uvědomovali, že zdraví a bezpečnost návštěvníků, interpretů, prodejců a všech spolupořadatelů musí mít přednost před pořádáním akce, kterou tradičně navštíví několik tisíc návštěvníků. Mohli jsme vymýšlet různá opatření a třeba se i uchýlit k pořádání náhradních menších akcí, ale víme, že si všichni chceme Barevnou planetu pamatovat jako místo, kde se lidé vzájemně sbližují, překonávají ostych z cizích kultur, společně tančí, potřásají si rukama na pozdrav, objímají se tak, jak to k dané kultuře patří. Sociální distanc je to, čemu se na festivalu snažíme vyhnout. Spoluzodpovědnost všech za naše zdraví byla klíčová pro finální rozhodnutí. Všichni se o to víc těšíme, že se festival uskuteční v příštím roce.

Všechny nás moc mrzí, že se festival letos nekoná. Jsme však moc vděční, že respektuje situaci a chápete naše rozhodnutí. Za toto vám patří velké poděkování a zároveň je to pro nás a spolupořadatele výzva, jak vám dostatečně poděkovat v příštím roce. Přesný termín dalšího ročníku je plánován na 11. září 2021.

Team festivalu BP