Hlavní organizátor

Home / Info & umělci / Hlavní organizátor

PORADNA PRO INTEGRACI

Poradna pro integraci je nestátní nezisková organizace – zapsaný ústav.  Našim cílem je pomáhat cizincům začlenit se do běžného života v české společnost, najít si bydlení, práci nebo školu; tedy žít v České republice spokojený život.

Cizincům, kteří do ČR přichází ze zemí mimo EU, poskytujeme:

  • sociální poradenství
  • právní poradenství
  • poradenství týkající se rodiny a vzdělávání dětí
  • zajišťujeme doučování dětí
  • výuku českého jazyka pro všechny věkové skupiny
  • podporujeme kulturní identitu a aktivity komunit cizinců žijících v ČR

Další oblastí našeho působení je podpora respektu k odlišnosti a rovné příležitosti cizinců v české populaci:

  • zpracováváme analýzy a publikace zaměřené na život cizinců v České republice
  • organizujeme multikulturní festival
  • vydáváme BulletIN Poradny pro integraci o cizincích a pro cizince žijící v ČR
  • realizujeme informační kampaně, přednášky, workshopy a další aktivity

Prostřednictvím těchto aktivit chceme české populaci přiblížit problematiku migrace a vysvětlit nejen těžkosti, jimž migranti a migrantky čelí, ale také přínosy, které pro Českou republiku představují.

Naše organizace vznikla již v roce 1997, máme tak za sebou dlouholetou zkušenost s prací s cizinci a patříme mezi expertní organizace v této oblasti. I z toho důvodu dlouhodobě zajišťujeme aktivity pro integraci cizinců. V Ústeckém kraji vedeme Centrum na podporu integrace cizinců (www.centrumcizincu.cz) a jako odborný partner se podílíme na chodu Integračního centra Praha (www.icpraha.com). Poskytujeme registrované odborné sociální služby a vedeme velké i menší projekty specializované na vybrané aspekty podpory rovných příležitostí cizinců.

Více o organizaci naleznete ve stanovách občanského sdružení.

Poradna pro integraci, o. s.

logo-p-p-i-bile-pozadiAdresa sídla:
Opletalova 6
110 00 Praha 1
tel.: +420 224 216 758
e-mail: praha@p-p-i.cz
web: www.p-p-i.cz

Komunitní multikulturní centrum, Ústí nad Labem

Adresa:
Velká Hradební 33 (budová Národního domu)
Ústí nad Labem 400 21
e-mail: usti@p-p-i.cz

 

Centrum na podporu integrace cizinců v Ústeckém kraji

logo-centrum-cizincu-bileAdresa:
Velká Hradební 33
400 01 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 216 536
e-mail: usti@p-p-i.cz
web: www.centrumcizincu.cz