Základní informace

Home / Info & umělci / Základní informace

Multietnický festival Barevná planeta je vyvrcholením celoroční práce nevládní neziskové organizace Poradna pro integraci. Festival probíhá pod záštitou primátora města Ing. Petra Nedvědického a starostky ÚMO Město Ústí nad Labem Mgr. Hany Štrymplové.

Proč

Všude kolem žije řada cizinců, pro které se Česká republika stala novým domovem. Festival si dává za úkol představit a přiblížit etnické skupiny žijící na území ČR a ukázat problematiku jejich integrace široké veřejnosti. Snaží se tak eliminovat možný pocit ohrožení ze ztráty vlastní identity a kultury občanů ČR a naopak ukázat možnosti vzájemného obohacení a vzdělání, a tím i nenásilného sblížení, porozumění a tolerance mezi jednotlivými etniky.

logo_ppi

Kdo?

Na pořádání festivalu se podílejí z velké části sami klienti Poradny pro integraci. Připravují pro Vás workshopy, etnické stánky, ukázy tradičních řemesel a výrobků nebo ochutnávky jídel a pití typických pro jednotlivé země.

Pro koho?

Festival je určen hlavně pro Vás. Tedy pro všechny, kteří přijdou či přijedou cíleně, nebo jen půjdou kolem a budou se divit, co se to na tom náměstí děje. My chceme překážet a chceme, abyste si všimli, že tu nežijete sami. A je na Vás, abyste nebyli lhostejní a přišli nás podpořit.

Partnerský festival

Partnerem festivalu je i sdružení BERKAT, který pořádá partnerský festival REFU FEST ANEB PŘIJDE SVÁTEK, který se koná o týden později v Praze na Kampě.